Advokathuset Hvidovre | Endnu en WordPress-blog

Retssager og voldgift

Retssager handler om at afgøre konflikter, tvister og uoverensstemmelser

Har du en god sag eller ej. Advokathuset Hvidovre foretager altid en foreløbig vurdering af, om der er grund til at ofre penge på en advokat. Kan det betale sig, så kan den egentlige sagsbehandling gå i gang.

Hvis vi på dette foreløbige grundlag vurderer, at der er grund til at få sagen undersøgt nærmere, vil du blive tilbudt en mere grundig undersøgelse, der gennemgår sagens samlede oplysninger, herunder dokumenter og anden dokumentation. Denne undersøgelse tilbyder vi at foretage til en fast pris. I den forbindelse vil det også blive undersøgt, om der er mulighed for at søge dækning hos enten staten og/eller dit forsikringsselskab for dele af omkostningerne.

Du er altid velkommen til at kontakte Advokathuset Hvidovres erhvervsadvokater.

KONTAKT

Advokathuset Hvidovre

Hvidovre Torv 9
2650 Hvidovre

Hvidovre
Hvidovre Torv 9
2650 Hvidovre

+45 3635 0250
mail@advo-vt.dk

Advokathuset Hvidovre - når nærvær er vigtigt