Advokathuset Hvidovre | Endnu en WordPress-blog

Disclaimer

Generelle betingelser for brug af Advokathuset Hvidovre’s hjemmeside:

Om hjemmesiden
Indholdet på hjemmesiden er udelukkende til generel information. Oplysningerne kan på ingen måde træde i stedet for kompetent professionel rådgivning fra en advokat.

Informationerne på hjemmesiden er forsøgt gengivet så præcist og opdateret som muligt. Advokathuset Hvidovre fraskriver sig ethvert ansvar som følge af fejlagtige, forældede eller mangelfulde oplysninger.

Advokathuset Hvidovre kan ikke drages til ansvar – hverken direkte eller indirekte – for nogen skader eller gener, der måtte være konsekvensen af brugen eller misbrugen af informationer på hjemmesiden.

Tilgængelighed
Advokathuset Hvidovre er når som helst berettiget til helt eller delvist og uden varsel at lukke hjemmesiden eller at fjerne eller ændre indholdet.

Immaterielle rettigheder
Hjemmesiden er beskyttet efter lov om ophavsret, ligesom Advokathuset Hvidovre har rettigheder i henhold til varemærkeloven og markedsføringsloven.

Det er ikke tilladt at kopiere, reproducere, re-transmittere eller videredistribuere materiale, publiceret på hjemmesiden eller dele heraf i noget medie uden forudgående skriftlig aftale med Advokathuset Hvidovre. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, alle former for tekst, artikler, lyd, video, programmering, varemærker, illustrationer og grafik.

Citater
Det er tilladt at citere fra artikler publiceret på hjemmesiden i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af et beskyttelsesværdigt formål. Kilden skal være tydeligt angivet, og citatet korrekt gengivet.

Links
Advokathuset Hvidovre tillader normalt, at der oprettes link til hjemmesiden, hvis den sammenhæng, linket placeres i, ikke strider mod god markedsføringsskik.

Der må kun anvendes deep-links til Advokathuset Hvidovre’s hjemmeside, hvis det gøres loyalt og i overensstemmelse med gældende praksis og lovgivning.

Frames
Det er ikke under nogen form tilladt at “frame” Advokathuset Hvidovre’s hjemmeside.

Kopi af online materiale på papir
Det er tilladt at udskrive eksemplarer af det materiale, der findes på hjemmesiden, til privat brug. Hvis du er i tvivl om, hvad du må kopiere, citere, linke til m.v., er du velkommen til at kontakte Advokathuset Hvidovre’s sekretariat på telefon 3635 0250.

Registrering og brug af personlige oplysninger mv.
På hjemmesiden kan du oplyse personlige oplysninger ved tilmelding til nyhedsbreve, kurser og aktiviteter.

Indsamling og håndtering af dine personlige oplysninger vil ske i overensstemmelse med Persondataloven og dansk ret i øvrigt. Informationerne, du sender, bliver behandlet fortroligt og vil kun blive anvendt til det oplyste formål, fx at sende et nyhedsbrev. Ingen personlige oplysninger videregives til tredjepart.

Du kan til enhver tid få slettet dine personlige oplysninger fra vores database ved at sende en e-mail til mail@advo-vt.dk.

Når du besøger hjemmesiden, registreres følgende ikke-personlige oplysninger: IP-adresse, logontidspunkt og hvilke sider, din browser besøger, når du navigerer rundt på hjemmesiden. Disse oplysninger behandles fortroligt og vil kun blive anvendt som statistik til afdækningen af hjemmesidens brugervenlighed, og hvordan vi kan forbedre den.

Værneting og lovvalg
Eventuelle tvister vedrørende indholdet eller brugen af hjemmesiden er underlagt dansk ret. Tvister skal afgøres ved Københavns Byret som rette værneting.

KONTAKT

Advokathuset Hvidovre

Hvidovre Torv 9
2650 Hvidovre

Hvidovre
Hvidovre Torv 9
2650 Hvidovre

+45 3635 0250
mail@advo-vt.dk

Advokathuset Hvidovre - når nærvær er vigtigt