Advokathuset Hvidovre | Endnu en WordPress-blog

Erstatning og forsikring

En ulykke kommer sjældent alene, siger man. I erstatningssager kommer de efterfølgende “ulykker” ofte i forbindelse med selve sagsgennemførelsen, der skal ikke mange fejltagelser til, før der ikke udbetales erstatning. Få hjælp fra starten.

Hvis du er kommet ud for en ulykke, kan du få erstatning for personskade, hvis der er en ansvarlig skadevolder, og hvis betingelserne for erstatning er opfyldt. Men du skal handle hurtigt, og du skal sørge for at kravet gøres gældende overfor skadevolder eller dennes forsikringsselskab for at undgå, at kravet forældes. Der findes flere forskellige skadestyper. Sagerne behandles forskelligt alt efter hvilken skadestype, der er tale om.

Private erstatningssager

Er skader, som er sket i privat regi, f.eks. en færdselsulykke, hvor to biler støder sammen. Hvis en anden er ansvarlig for skaden, kan du rejse et krav overfor skadevolder eller dennes forsikringsselskab.

Arbejdsskade

Er en skade, der sker på din arbejdsplads eller i forbindelse med arbejde, som skal anmeldes elektronisk til Arbejdsskadestyrelsen via deres EASY system. En skade kan både være en arbejdsskade og en privat erstatningssag, hvis der er en ansvarlig skadevolder. En arbejdsskade kan både være en ulykke (som sker pludseligt) eller en erhvervssygdom (som udvikles tid).

Patientskader

Er f.eks. hvis der er sket en skade grundet fejlbehandling på et hospital. Skaden skal anmeldes til Patientforsikringen/Patientombuddet. Skader forvoldt af en tandlæge skal anmeldes til et særligt nævn.

Voldssager

Er personskader ved forbrydelser, f.eks. hvis du er overfaldet eller krænket. Episoden skal være anmeldt til politiet. Herefter skal skaden anmeldes til Erstatningsnævnet.

Erstatningsforløb

Umiddelbart efter skaden er sket, er det vigtigt at få de umiddelbare gener registreret hos egen læge eller på skadestuen. Hvis du skal have erstatning for følger af en personskade, kræver det som udgangspunkt, at generne opstår i forbindelse med skaden eller som udgangspunkt senest indenfor 72 timer. Dette kaldes strakssymptomer.

Skaden skal gøres gældende mod skadevolder/dennes forsikringsselskab. Ofte vurderer forsikringsselskaberne selv ulykkens gener og fremkommer med et erstatningsforslag.

Der kan ofte være lang sagsbehandlingstid, hvilket kan være svært at forstå. Det skyldes, at skadelidte skal igennem et længere undersøgelsesforløb på grund af sine skader og smerter.

Advokatomkostninger

Det er en god idé at kontakte en advokat med henblik på assistance med sagens behandling. Såfremt du er kommet til skade, og modparten har en ansvarsforsikring, vil modpartens ansvarsforsikringsselskab betale rimelige advokatomkostninger, hvorfor du roligt kan opsøge advokat for at få assistance med sagens behandling.

Få hjælp fra starten
I erstatningssager er det altid en god ide at få din advokat med fra starten. Der er mange tidsfrister og dokumentationskrav, der skal være opfyldt for, at du kan opnå en erstatning. Selv en mindre “fodfejl” i sagsgangen kan medføre, at du ikke opnår erstatning.

Advokathuset Hvidovre har speciale i erstatningsret.

KONTAKT

Advokathuset Hvidovre

Hvidovre Torv 9
2650 Hvidovre

Hvidovre
Hvidovre Torv 9
2650 Hvidovre

+45 3635 0250
mail@advo-vt.dk

Advokathuset Hvidovre - når viden og indsigt er vigtigt