Advokathuset Hvidovre | Endnu en WordPress-blog

Steffen Thorborg

Jeg er beskikket som advokat i 1982. Jeg har haft møderet for Landsretten siden 1985 og har tillige møderet for Højesteret.

Jeg har siden 1990 været antaget som beskikket forsvarer ved retterne i Glostrup, Frederiksberg og Lyngby samt i ankesager ved Landsret og Højesteret.

Mine hovedområder er:

Privatret – herunder testamenter, ægtepagt, skilsmisser, bodeling, dødsbobehandling samt sager med børn, forældremyndighed, bopæl og samvær.

Boligret – ejendomshandel og andre juridiske spørgsmål i forbindelse med fast ejendom i Danmark.

Retssagsbehandling for såvel Byret, Landsret og Højesteret samt Voldgiftsretten.

Straffesager i alle kategorier indenfor såvel straffeloven, som særlovgivningen.

Jeg er medlem af:

  • Danske Advokater
  • Landsforeningen af Forsvarsadvokater
  • Danske BOLIGadvokater

I henhold til Advokatsamfundets vedtægter § 59a skal det oplyses, at kontorets advokater:

  1. Er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark
  2. Er medlemmer af Advokatsamfundet
  3. Har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves
  4. Ikke anvender aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
  5. Samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som Advokathuset Hvidovre har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Kontorets forsikringsselskab og garantistiller er Codan, Gl. Kongevej 60, 1790 København V.

 

KONTAKT

Advokathuset Hvidovre

Hvidovre Torv 9
2650 Hvidovre

CVR. 2052 5495

Hvidovre
Hvidovre Torv 9
2650 Hvidovre

+45 3635 0250
mail@advo-vt.dk